Život v pomyselnom čase

Existuje krásna definícia generácií v jednoduchej vete:

“ RODINA JE ORGANIZMUS, KTORÝ ŽIJE V ČASE.“

Na jedinečnosť každého z nás vplýva postupnosť vrstiev predkov. Vo svojom vnútri si nosíme generačné kódy, ktoré nás zväčša nepriamo ovplyvňujú. Aj vďaka nim sa stávame tým, kým sme dnes. Rod môže slabnúť, až vymrieť a rovnako sa uzdraviť. My sme momentálne tým článkom v čase, ktorý má silu uvedomiť si tieto vzorce a pracovať na nich.
Ak si spätne vezmeme postupnosť histórie rodiny – národa – rasy až po prvých ľudských predkov, dostaneme sa k vzniku, hlavnému bodu, a tým je ústredná energia, ktorá svieti v každom z nás. Dostali sme tento dar v podobe iskry, aby sme si mohli uvedomiť, že čokoľvek sa stalo od prvého do dnešného dňa, vedie späť k Bohu. Dokonalosť života. S týmto odkazom v srdci kráčame časom a svieti nám na cestu v akýchkoľvek životných búrkach. Obzrime sa preto s láskou na čokoľvek živé okolo, všetci prechovávame rovnakú iskru vo svojom vnútri, nech sme už prešli čímkoľvek  Jediná sila, ktorá nás s istotou spája, našim zmyslom je deliť sa o ňu.
A to, čo bolo? Nemusíme sa tam vracať, stačí to precítiť a s láskou v duši objať ?

Janka