Svetlo v druhých

Je krásne nachádzať v ľuďoch dobro, byť srdečný aj napriek tomu, že od daného človeka nemám čo získať (väčšina medziľudských vzťahov funguje na tomto princípe). Nezištná láska je to najviac, čo môžeme dávať druhým. Láska, ktorá sa nám následne vracia hoci len v malých skutkoch – niekto nám v obchode podrží dvere, zastaví auto na prechode, okoloidúci sa usmeje, stretneme niekoho, kto nám urobí radosť, tie drobnosti, ktoré nám vytvoria krásny deň. Vďačnosť priťahuje ďalšie dôvody, prečo byť vďační. Ak sme naladení na lásku, zlosť, nervozita a hádky sa nám vyhýbajú oblúkom. Svet je vždy v rovnováhe, dáva nám len toľko, čo sme v ňom zasiali. Vytvorme si životný príbeh, aký si prajeme, sme za neho zodpovední len my sami.

Janka