Sila detskej osobnosti

Pri deťoch nie je dôležité vyhýbať sa problémom a vypätým situáciám, tým sa človek v živote nevyhne. Je dôležité naučiť ich v týchto situáciách správne reagovať. Naučiť ich vnímať, že problém neznačí stratu kontroly, stres, strach, ale príležitosť povzniesť sa nad okolnosťou, naučiť ich sebakontrole, disciplíne, stratégiám a riešeniu, upevňovať vnútornú silu, pokoj a múdrosť. Nenaučí sa to vysvetľovaním, naučí sa to pozorovaním. Tým sa bude môcť neskôr v živote postaviť k podobným situáciám on sám 💗

Janka