Priateľstvo

V dnešnej uponáhľanej dobe mnohokrát zaznejú slová: „Nemám čas, mám toho veľa“. Čo dávame ľuďom, ak im nedávame seba?
Svoj čas, plné vnímanie, svoje Ja. Pocit, že v tej chvíli so mnou druhý je a drží ma za srdce. Dať priestor trpezlivému naslúchaniu, vypnúť ruch bežného dňa, bez prehlušovania hlasmi myšlienok len o sebe samom. Stretnú sa skutočne dve duše, ak sú zádumčivo vo vlastnom svete a nemajú čas vstúpiť do sveta toho druhého? Nájdime si čas, aby sme konali lásku, nájdime si čas počúvať. Priateľ vždy vycíti, nakoľko je vnímaný srdcom, priateľ je napokon dar, ktorý dávame sami sebe. Neochudobňujeme sa tým o niečo? O úprimnosť, o dôveru, o ruku, ktorá podrží. Správajme sa k druhému vždy o kúsok lepšie ako chceme, aby sa druhí správali k nám. Láska nežije zo slov, žije skutkami 💗

Janka