Prehlbovanie svojho Ja

„Každý človek priamo alebo nepriamo ovplyvní náš život. Denne sa dostávame do rôznych situácií a konfrontácií, v závislosti od ktorých nám je umožnené uvedomovať si samých seba a na čom v živote skutočne záleží. Nie je zámerom zhadzovať a hľadať chyby v druhých, ale na základe prežitej skúsenosti prehĺbiť a obohatiť svoje bytie.“

Janka