POSOLSTVO FARIEB

farebné pohladenieMnohokrát pokladáme farby za samozrejmosť. Nie je však náhoda, ak máme svoje obľúbené farby, ktorými sa radi obklopujeme a v priebehu života sa prirodzene menia. Koľkí z nás obdivujú rozmanité farby v prírode, ktoré navodia príjemné pocity? Naše podvedomie pracuje bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Automaticky nás to pritiahne k farbe, ktorú práve potrebujeme k dosiahnutiu harmónie. Farby sa priraďujú aj k jednotlivým čakrám, teda energetickým centrám v našom tele. Ich stav závisí od vzťahov k iným, aj k sebe samému. Ak dôjde k nerovnováhe, tieto centrá sa zablokujú, prípadne nedostatočne otvoria a následne to pocítime na psychickom aj fyzickom stave.
Poďme si priblížiť farby a ich účinky na naše telo i myseľ.

 

ČERVENÁ 

 • je farbou 1. základnej čakry, tzv. koreňovej, nachádza sa medzi konečníkom a pohlavnými orgánmi
 • farba energie a aktivity, poskytuje pevnú pôdu pod nohami, dáva nám silu presadiť sa a vytrvať
 • pomáha precítiť hlboké spojenie so Zemou, prináša vitalitu, spokojnosť, stabilitu a vnútornú silu, ľahšie uskutočňujeme ciele, Zem berieme ako miesto istoty, ktorá nám dáva všetko čo potrebujeme, tým ľahšie vkladáme dôveru životu a všetko prijímame s vďačnosťou
 • je vhodné sa ňou obklopovať, ak trpíme strachmi (hlavne o prežitie a hmotné zabezpečenie), kedy prevláda stagnácia, hnev, zlosť, útočnosť, násilné presadzovanie predstáv, neohľaduplnosť, neistota, úzkosť, beznádej
 • má pozitívny vplyv na chrbticu, kosti, kĺby, zuby, nechty, hrubé črevo, konečník, nohy (bolesti, obehové problémy, kŕčové žily), únavu, apatiu, starosti
 • v prehnanom množstve vyvoláva agresivitu a netrpezlivosť


ORANŽOVÁ 

 • je farbou 2. sexuálnej čakry, tzv. sakrálnej, nachádza sa nad pohlavnými orgánmi, v oblasti brucha medzi lonovou kosťou a pupkom
 • farba radosti a šťastia, pomáha pri prúdení pozitívnych energií
 • táto farba tiež očisťuje, na úrovni duše to prežívame ako uvoľnenie a odplavenie pocitov, umožňuje nám prežívať život reálnejšie a novšie
 • ovplyvňuje medziľudské vzťahy, vzťahy k opačnému pohlaviu, no hlavne k sebe samému, podporuje vieru vo vlastnú ženskosť a mužskosť, vyrovnanosť a zdravý naplňujúci sexuálny život, pomáha prirodzene splývať s prúdom života a svojimi pocitmi, robí plodným vlastný život i životy ostatných
 • je vhodné sa ňou obklopovať, ak chceme prijať a posilniť svoje ženstvo/mužstvo, zlepšiť vzťah s druhými ľuďmi a sexualitu, pri žiarlivosti, nevere, či sebadeštrukcii
 • má pozitívny vplyv na ženské a mužské pohlavné orgány, problémy s plodnosťou, sexuálne problémy, choroby krvi a lymfatického systému, časté zápaly (obličky, močový mechúr)


ŽLTÁ 

 • je farbou 3. solárnej čakry, tzv. solar plexus, nachádza sa dva prsty nad pupkom
 • farba dobrej nálady, má oživujúci účinok, na regeneráciu vyčerpaných nervov, predstavuje teplo a energiu, je našim slnkom, centrom vnútornej sily, dodáva vitalitu aj fyzickému telu, robme teda radi všetko pozitívne z hĺbky duše
 • pomocou tejto farby vstupujeme do vzťahu k sebe samému i okolitému svetu, nastavujeme si zdravé hranice v rámci ega, logiky a myšlienok, predstavuje kladný postoj k životu na základe správneho sebaohodnotenia, umocňuje trvalé citové väzby, pričom zostávame verní sami sebe bez ovplyvnenia názormi iných, schopnosť povedať „nie“, slúži ako most medzi našim myslením a cítením
 • presvetľuje život, naše celkové naladenie závisí od toho, koľko je v nás svetla, pri dostatočnom vnútornom naplnení sa cítime jasne, sviežo a šťastne, nastáva prirodzená schopnosť prijímať pocity, priania a zážitky, vidieť ich v pravom svetle
 • je vhodné sa ňou obklopovať, ak trpíme potláčaním schopností a emócií, nedôverou, nedostatkom pochvaly, absenciou sebalásky, sebaúcty a sebavedomia, slabosťou osobnosti, vnútorným nepokojom, egoizmom, majetníckymi sklonmi, zatrpknutosťou, nerozhodnosťou, zbrklosťou
 • má pozitívny vplyv na žalúdok, žlčník, pečeň, pankreas, slezinu a prekyslenosť organizmu


ZELENÁ 

 • je farbou 4. srdcovej čakry, nachádza sa uprostred hrudníka, úlohou tejto čakry je zjednocovanie skrze lásku, nachádza sa tu schopnosť vcítenia sa, súcitu, porozumenia, naladenie sa na druhých a ochota pomáhať
 • farba prírody, pokoja, harmónie, nádeje a rovnováhy, má upokojujúci, uzdravujúci a osviežujúci účinok
 • pomocou nej preciťujeme úprimnú a hlbokú lásku k sebe i druhým, zjednocuje a zmieruje ľudí v okolí, otvára srdcia, navodzuje dôveru a dodáva radosť
 • oslobodzuje pocity od vnútorných zmätkov, konfliktov, pochybností a neistoty, aby človek neupadol do svojej „ulity“ zo strachu pred možným sklamaním
 • je vhodné sa ňou obklopovať, ak trpíme nedostatkom lásky, citovými problémami, absenciou sebalásky, samotou, zradou, sklamaním, zlomeným srdcom, smútkom, krivdou, bezcitnosťou, neschopnosťou milovať, nerovnováhou medzi dávaním a prijímaním lásky
 • má pozitívny vplyv na srdcovo-cievne poruchy, problémy s tlakom, tepom, dýchaním, prieduškami a pľúcami, imunitné poruchy, alergie, astmy


RUŽOVÁ 

 • je tiež farbou 4. srdcovej čakry, vďaka nej preciťujeme pozitívne účinky na psychický a fyzický stav človeka ako pri farbe zelenej
 • farba lásky, súcitu, priateľstva, estetického cítenia, jemnosti a romantiky, je v nej zahrnutá energia a zároveň voľnosť, čím navodzuje pocit nehy
 • zjemňuje emócie, je vhodná pri hneve až agresii, depresii, samote, uvoľňuje stres, prináša pocit vnútornej stability, harmónie a relaxu


MODRÁ 

 • je farbou 5. krčnej čakry, tzv. komunikačnej, nachádza sa v oblasti krku, medzi krčnou jamkou a ohryzkom
 • pomáha s vyjadrovaním a komunikáciou, vďaka nej bez obáv vyjadríme naše pocity, úmysly, priania, myšlienky a názory, zbavené klamstiev, podvodov a pretvárky
 • pôsobením tejto farby sme schopní lepšie si priznať slabosť i ukázať svoju silu, tvorivé vyjadrenie samého seba, vnútorná úprimnosť sa prejavuje i v priamosti jednania, prípadne mlčania, ak je to potrebné, čomu nasvedčuje dar naslúchať druhým s porozumením, reč je jasná, príjemná a plná fantázie
 • je vhodné sa ňou obklopovať, ak trpíme neschopnosťou vyjadriť vlastný názor, myšlienky, či skutočné pocity, strach komunikovať, strnulosť v určitom type správania, skrývanie sa za slová a gestá, klamstvo
 • má pozitívny vplyv na hrdlo, hrtan, hlasivky, pľúca, priedušky (zápaly, problémy s dýchaním), angíny, poruchy reči, choroby štítnej žľazy, tvorivosť a umenie


INDIGOVÁ 

 • je farbou 6. intuitívnej čakry, tzv. tretieho oka, nachádza sa uprostred čela, medzi obočím nad koreňom nosa, sídlo jasnovidenia, jasnopočutia a jasnocítenia
 • farba vedomého vnímania bytia, duchovných síl, intelektuálnej schopnosti rozlišovania, vďaka nej získavame prístup k všetkým úrovniam Stvorenia, ktoré leží za fyzickou realitou, pomáha vnímať svet novým spôsobom
 • posilňuje schopnosť intuície, vizualizácie a duchovné schopnosti, čo sme predtým nejasne tušili, stáva sa zreteľným, duch je otvorený mystickým pravdám, pomocou nej ľahšie poznávame, že vonkajšie formy vecí sú len obrazom, či symbolom, v ktorom sa duchovný princíp manifestuje na materiálnej úrov­ni, myšlienky a predstavy začínajú nadobúdať svoju formu a usku­točňovať sa
 • je vhodné sa ňou obklopovať, ak trpíme potláčaním intuície, zatvrdnutosťou života, zmätkom, labilitou, snahou ovplyvňovať ľudí na základe svojich vlastných myšlienok, vnímanie len vonkajšieho sveta a zabúdanie na ten vnútorný
 • má pozitívny vplyv na tvár, zmyslové orgány (zrak, sluch), bolesť hlavy, migrény, centrálny nervový systém, problémy s hypofýzou a hormonálnym systémom, pomalé myslenie, slabá koncentrácia, schizofrénia


FIALOVÁ 

 • je farbou 7. korunnej čakry, nachádza sa na temene hlavy
 • farba podvedomia, mystiky, meditácie a odovzdanosti, spája s Božským bytím
 • pomáha prijať duchovné pravdy, prekonať oddelenosť vnútorného bytia a vonkajšieho sveta, vedomie sa stíši a rozšíri, v tomto kľude zažívame vlastnú podstatu ako všadeprítomné číre bytie, v ktorom je obsiahnuté všetko, sme súčasťou celku, „Ja“ sme „My“, úplná jednota
 • je vhodné sa ňou obklopovať, ak trpíme zdesením, že niekto „zhora“ nám chce diktovať, čo máme robiť, nedostatočnou vierou v Boha, pocitom oddelenosti, zápornými očakávaniami, nemožnosťou nájsť cestu a smer
 • má pozitívny vplyv na depresie spojené so stratou zmyslu života, psychické problémy, labilitu, bolesti hlavy, migrény, oslabený nervový systém, psychózy, mánie, poruchy mozgu, učenia a spánku


HNEDÁ 

 • farba domova, zeme a stromov, povzbudzuje schopnosť stáť nohami pevne na zemi, dodáva istotu, bezpečie a odvahu
 • pôsobí ukľudňujúco, zmierňuje stres, vyčerpanie, navodzuje pocit pokoja, pohodlia a uvoľnenia, vytvára pomyselný ochranný štít pre svoj „materinský“ vplyv prírody
 • je vhodná pre ľudí, ktorým chýba rozvaha, vyrovnanosť, mier, nekonfliktnosť a prirodzenosť


PURPUROVÁ
 (MAGENTA) 

 • farba konzervatívna, pritom majestátna, predstavuje tiež duchovno
 • zosobňuje starostlivosť o detail, v jednoduchosti človek nachádza krásu a harmóniu, keď nejde o množstvo vecí, ale eleganciu
 • ak človeka pritiahne práve táto farba, vie sa sebaohodnotiť, cíti sa bezpečne tým, kým je, svoje zázemie stavia na rovinách oveľa vyšších ako je bežný fyzický svet, nie je teda príliš ovplyvniteľný názormi druhých a ovplýva harmóniou v osobných aj pracovných vzťahoch
 • podporuje správne fungovanie srdca, tepien, žíl a kapilár, stimuluje krvný tlak a tok energie, posilňuje reprodukčné orgány a hormonálny systém


TYRKYSOVÁ 

 • farba priateľstva a náklonnosti
 • očisťuje a zároveň posilňuje organizmus, harmonizuje telo aj dušu, vyslobodzuje z napätia a tlaku
 • posilňuje kreativitu, sebadôveru, rozvoj vlastných schopností a umožňuje napredovanie


BIELA 

 • dokonalá farba, pretože biele svetlo obsahuje zmes svetla všetkých farieb
 • symbolizuje začiatok, znovuzrodenie v duši, duchovné prebudenie, navodzuje nevinnosť, láskavosť, mier, jasnosť a čisté city
 • tíši bolesť, zbavuje negativity, dodáva silu, dáva do rovnováhy energetický tok, očisťuje a tým uzdravuje telo
 • odmietanie tejto farby môže predstavovať duševnú nevyrovnanosť, vnútorné sklamanie, neistotu, uzavretosť, pocit viny a nízke sebavedomie


ČIERNA 

 • absenciou svetla sa stáva farbou noci, s bielou tvoria dokonalú harmóniu, nie nadarmo tvoria základné farby v čínskom symbole jing a jang, ktorý predstavuje navzájom opačné a zároveň doplňujúce sa sily, ktoré sa nachádzajú v každej živej a neživej časti vesmíru
 • farba kontaktov a kariéry, dodáva svojráznosť, odráža a neprepúšťa energie, ani negatívne ani pozitívne, môže predstavovať aj vnútorný konflikt človeka – vzdor, neprístupnosť, vlastný svet, či samotárstvo
 • nadbytok tejto farby spôsobuje stiesnenosť, uzavretosť, melanchóliu, smútok až depresiu


STRIEBORNÁ 

 • farba vízii a prirodzenej intuície
 • predstavuje Mesiac – Lunu, už starí Rimania verili v silu jej energie
 • pomáha prebúdzať skrytý potenciál, rozvíja tvorivé schopnosti

 

 

ZLATÁ

 • farba Slnka, žiariaceho pocitu šťastia, vznešenosti, úspechu, víťazstva a hojnosti
 • vracia stratenú energiu, optimizmus, podnecuje tvorivosť
 • transformuje poznanie a pochopenie, pomáha pri zvládaní duševných neistôt