OSOBNÝ REŠTART

Moje prvé kroky k Rasťovi Škultétymu viedli prostredníctvom kurzu Základy alternatívnej medicíny. Naučil ma rozlíšiť ju od tej klasickej, spôsoby ako oddialiť starnutie, podporiť dlhovekosť, fyzické i psychosomatické príčiny chorôb, techniky práce s ľudskou mysľou, priblížil účinky stravy, jej testovanie a alternatívne terapie. Dalo mi to veľa nových poznatkov, o ktorých som počula prvýkrát. Osobne ma zaujala Germánska nová medicína Dr. Hamera, jeho myšlienky sú hodné ďalšieho štúdia. Viac vám dá práve tento kurz, osobný kontakt slová nenahradia.
Osobný reštartNa tomto kurze som si všimla silu jeho motivačno-transformačného tréningu Osobný reštart, na ktorom som sa mala možnosť zúčastniť dvakrát. Otvorilo mi to nevyužitú komnatu môjho vnútra, v ktorej som objavila chuť na sebe pracovať práve formou motivácie a tréningu. “Vydoloval” zo mňa to, čo ma skutočne baví, kam by mali smerovať moje ďalšie kroky, aby ma práca napĺňala a hlavne svoje poslanie skutočne robila. Zistila som prekážky, ktoré mi bránia ísť za svojimi cieľmi a zharmonizovala svoj smer na ceste za ich plnením. Naučil nás ako sa nevrátiť do zabehnutých koľají, kde víťazí pohodlnosť, ale neustále na sebe pracovať. Po Osobnom reštarte sa účastníkom tréning nekončil, práve naopak, no opäť neprezrádzam. Svoj sen si v živote plním a Rasťo je jeden z ľudí, ktorému vďačím, že som odhodila strach byť sama sebou.
Z kurzu vyplynul ďalší s názvom Rozbehni svoj biznis na internete. Prostredníctvom jeho dlhoročných skúseností nám umožnil zhmotniť svoje predstavy a vytvoriť si webovú stránku. Z tohto projektu vzišlo aj Farebné svetielko. Patrím do skupinky ľudí, ktorí sa vďaka nemu môžu prezentovať práve touto formou.
Ďakujem, že som mohla zdieľať spoločný štart s ľuďmi podobného nadšenia pre svoj rast, najmä Rasťovi za odborný a zároveň priateľský prístup.

Rastislav Škultéty

 

www.ezoterickaskola.sk
www.skolasebarozvoja.sk