Múdrosť stromov

V sne som sedela na starom neobyčajnom strome. Sklonil sa ku mne silným konárom, aby som k nemu mala lepší prístup. Prizrela som sa mu bližšie, z kmeňa vytŕčala drevená ruka, hlava a telo. Dýchal. Áno, dýchal ako dýcha človek, ale pokojne, rozvážne, s odtlačkom hlbokej múdrosti v jednote s Matkou Zemou, ktorú prenášal aj na mňa. Môj dych sa prirodzene zladil s jeho dychom pri dvíhaní a klesaní drevenej kôry. Cítila som z neho prirodzenú autoritu, energiu, harmóniu, bezpečie, rovnováhu a dôveru v Boží súlad.

Otvorila som oči, už som na strome nesedela, stála som kúsok od neho a obzerala si ho – na prvý pohľad úplne obyčajný strom, so silným kmeňom a listami mierne ševeliacimi vo vetre, tichý a stojaci tam od nepamäti.

Skláňam sa pred týmito vznešenými nositeľmi dávnej histórie s mocnými odkazmi, nekonečný zdroj života zeme 💚


Janka