Mnoho ciest, jeden cieľ

„Milujem rôznorodosť ľudí, ako si svojimi príbehmi niečo odovzdávame, pritom v najvnútornejšej podstate sme si všetci rovní. Akurát si vyberáme rôzne cesty, oblečenia a kulisy. Tam, kde niekto skrze strach vidí temný les, druhý môže srdcom vnímať rozkvitnutú lúku. Inakosť v podstate neexistuje, je to len spôsob kráčania za rovnakým cieľom – byť šťastný, zdravý, milovaný, žiť v láske, slobode a jednote.“

                                                                    Janka

Photo by Tasha Marie - lost in a world unknown