Milovaní v každej chvíli


“Každý z nás prechádza chvíľami, ktoré sú ťažké a smutné. Skúsme sa na všetko, čo bolo, pozrieť s vďačnosťou. Naša duša si volí plány, postupne ich naplňuje a každá etapa v živote nás niečomu učí.
Sme milovaní takí, akí SME, aj keď práve životom netancujeme ? Zajtra môže byť všetko úplne inak, je len na nás, kedy sa opäť vrátime na tanečný parket. Všetci prežívame rôzne situácie, v ktorých nikdy nie sme sami. Zdanlivé chyby sú súčasťou našej púte na ceste k najhlbšiemu pochopeniu, všetko krásne rastie v tichu.
Zakaždým, keď sa niekomu podarí nad svojim problémom “vyrásť”, zakaždým, keď niekto znovu začne tancovať, otvára tak cestu niekomu ďalšiemu. Ukáže, že je to možné. Boh nás stvoril na svoj obraz, každému z nás dal lásku a schopnosť mať druhého rád, našou úlohou je tento dar rozvíjať, v úcte a pokore voči všetkému živému.”

                                                                   Janka