„Vnímanie prítomnosti Boha značí prežívať absolútnu dôveru, harmóniu a pokoj vo svojom vnútri, byť v súlade s prírodou a pestovať si zdravé vzťahy s ľuďmi. Dobíjajme sa svetlom v osobnom rozhovore so svojou dušou a vyššou sférou ♥“ (Janka)

farebné ceruzky, suchý pastel