„Vnímanie anjelov značí prežívať harmóniu a pokoj vo svojom vnútri, byť v súlade s prírodou a pestovať si zdravé vzťahy s ľuďmi. Dobíjajme sa svetlom v osobnom rozhovore so svojou dušou ♥

farebné ceruzky, suchý pastel