„Rozpínanie duše, cesta srdca, výstup do vyšších sfér, splynutie s nekonečnom“

olejový pastel, plátno