„Stromy sú básne, ktoré zem píše do neba.“ (Kahlil Gibran)

farebné ceruzky, tvrdý papier