„Tento jednoduchý kresťanský symbol som kreslila kňazovi, ktorého si veľmi vážim. Jeho úprimný prístup k ľuďom, deťom, zvieratkám, životným udalostiam, i svojej manželke (áno, má ju, ctí si ju a tým dokáže usmerniť iných). Otvorene prijíma pocity ľudí a rád sa s nimi zhovára, napriek tomu, že narodením získali náboženstvo iné. Nerobí rozdiely v cirkevných inštitúciách, práve naopak, rešpektuje ich, prijíma nové pohľady, nesúdi minulosť, nenahlodáva v človeku pocity viny a nedokonalosti, snaží sa ľudí vidieť vo svojej podstate, keďže k dokonalosti len spejeme. Každá viera je o vnútornom chráme a láske k Bohu, nech vzišiel z akejkoľvek kolísky – dôležité je to, akého človeka z neho formuje. Ak sa vďaka nej stávame láskyplnými osobami plnými Svetla, vedie nás správnym smerom.“ (Janka)

farebné ceruzky