“Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám bráni alebo obmedzuje zmocniť sa svojho vlastného života.” (Angelo d’Arrigo)

"Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám bráni alebo obmedzuje zmocniť sa svojho vlastného života." (Angelo d'Arrigo)

akryl, plátno