S láskou kreslená mandalka pre zharmonizovanie srdiečka ? Pre navodenie zdravej a úprimnej lásky k sebe i druhým, súcitu, empatie, porozumenia, nádeje, oslobodenie od pocitov vnútorných zmätkov, nerovnováhy medzi prijímaním a dávaním, pomáha s neschopnosťou otvoriť sa láske či liečiť boľavé srdcia.

farebné ceruzky