„Lepšie je zažať malé svetielko ako preklínať tmu.“ (Confucius)

akryl, plátno