“Kvetina nemôže kvitnúť bez slnečného svitu ako človek nemôže žiť bez lásky.” (Max Müller)

"Kvetina nemôže kvitnúť bez slnečného svitu ako človek nemôže žiť bez lásky." (Max Müller)

olejový pastel