Anjel ochrany: “Som anjel, čo život ti chráni, stráži srdiečko vo svojej dlani, usmievaj sa na svet, úsmev mi krídla dáva, tvojej duši kroky ľahšie našepkáva.”

Anjel ochrany: "Som anjel, čo život ti chráni, stráži srdiečko vo svojej dlani, usmievaj sa na svet, úsmev mi krídla dáva, tvojej duši kroky ľahšie našepkáva."

suchý pastel