„Možno je práve motýľ dôkazom, že v živote je možné prejsť temnotou a napriek tomu vznikne niečo krásne.“

olejový pastel