„Hľadajme svetlo vo svojich citoch. V nich je uložené teplo, ktoré má v sebe mnoho jasu.“ (Joseph Joubert)

olejový pastel