„Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha.“ (Sv. Augustín)

olejový pastel, plátno