Na svojich „cestách“ sa mnohokrát stretávame s ťažšími situáciami, ktoré nás privedú premýšľať nad zmyslom a smerom života. Jedna z nich je staroba a s ním súvisiace komplikácie ako je zhoršená pohyblivosť či strašiak s nálepkou Alzheimer. Tento jednoduchý symbol s hlbším odkazom je pre osobu, ktorej by mal pripomínať okamih, ktorý ju vracia k svojej podstate – symbol pokoja, harmónie a lásky. Vlastnosti pre otvorenie srdca a čistoty duše, kedy myseľ stráca záchytný bod, pamäť a orientáciu. Holubica predstavuje citlivosť, pokoru, mier a nádej, rovnako ako tá, ktorá priniesla olivovú ratolesť na Noemovu archu s prísľubom „pevnej pôdy pod nohami“. (Janka)

farebné ceruzky
(Nutná ostrosť kontúr pre zhoršené zmyslové vnímanie pani, ktorej obrázok patrí.)