„Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je našim základným povolaním.“ (Ján Pavol II.)

olejový pastel, plátno