„Detské strachy“

terapeutická karta ku knihe „Už se nechci bát“, psychologičky Veroniky Peškovej, technika: farebné ceruzky