Dopraj duši prianie

Večerný vánok má svoje tajomstvo,
chce ti ho šepkať, nechoď ešte spať.
Oslov svojimi túžbami tvorstvo,
nechaj ich k výšinám stúpať.

Na perách nežné prianie,
v srdci sladká vďačnosť,
zabúdaš na rušné dianie,
je len čistá priezračnosť.

Ľudia prah prekračujú,
na ktorom stretá sa svet so svetom.
Dvere k vstupu naznačujú,
nechaj sa unášať ľahkým letom.