Dimenzia lásky

„Láska sa nedá uchopiť ani vtesnať do ľudského tela, je oveľa väčších rozmerov, hĺbky a intenzity. Dokážeme ju cítiť len dušou a mnohonásobne túto silu rozšíriť, rovnako ako plameň svetla.“

                                                                 Janka