Pomôcka pre MŠ – poradie obliekania detí, motivácia a učenie hravou formou

A5, farebné ceruzky