Pomôcka na lepšie prejavovanie emócií detí formou pripnutia kolíčka k danému pocitu, pre MŠ

priemer smajlíka 21 cm, farebné ceruzky