Dary z úprimného srdca

„Najkrajšie dary sa skrývajú v súcitnom úsmeve tomu, kto trpí, v jedle pre toho, kto je hladný, či v poskytnutom ramene človeku, ktorý zabudol kráčať.
Najhlbšie skutky sa merajú spätne precítenou úprimnou vďačnosťou. Pre nás to môže byť maličkosť, pre niekoho vzácny okamih.“

Janka