O MNE

S radosťou vás vítam v objatí Farebného svetielka. Keďže nič nie je náhodné, verím, že tu nájdete čo hľadáte a pohladíte svoju dušu.

Volám sa Janka, mám rada smiech, šťastie a iskru v očiach ľudí. Máme ju všetci, radosť ani láska sa nestráca, ak má u vás práve absenciu, nastal čas ju v sebe znova rozžiariť.
Mojim naplnením sú farby, ktorými zhmotňujem pocity a vytváram energetické obrazy. Každá farba má svoju silu, lieči jednotlivé časti tela, posilňuje pozitívne vlastnosti a emócie. Farba, ktorá vás zahreje pri srdci, v prirodzenej harmónii dodáva potrebné. Vyžarujúca energia pomáha uzdraviť psychické či fyzické bloky, spája s vyššími sférami a vnáša kladné vibrácie do príbytku. Tvorím vždy pozitívne naladená, pri nahromadenom pocite šťastia a lásky. Maľujem formou intuície, farby si ma vyberajú samé. Energiu čerpám v prírode, v mocnej ríši, z ktorej dostávam mnohé odpovede. Radosť a inšpiráciu nachádzam preciťovaním prítomného okamihu života. Rovnako rada ilustrujem a dávam príbehom život. Moje srdce si získali deti, tvorbu tiež s láskou venujem týmto kúzelným stvoreniam.
Ďalšia oblasť, ktorá upútala moju pozornosť, je uzdravovanie tela harmóniou duše. Každý dôsledok choroby má svoju psychickú príčinu, je dôležité počúvať signály svojho vnútra. Telesné zdravie kráča ruka v ruke s duševným súladom. Aby mal človek v rovnováhe svoje energetické centrá, musí v živote odstrániť rušivé vplyvy okolia, vlastné strachy, či napraviť chybné „kódy“ mysle.
Rovnako blízka je pre mňa oblasť duchovna, ktorú som v živote nadobudla prirodzene. Hovorí sa, že ak sa raz človek vydá na duchovné putovanie, niet cesty späť, stále sa otvoria nové dvere s ďalším poznaním, spojené s prijatím, vďačnosťou a pokorou. Veľmi rada počúvam ľudské príbehy a hĺbam nad otázkami bytia presahujúce svetskú rovinu.
Túžim sa neustále rozvíjať, podporovať v sebe kreativitu a učiť sa novým veciam. Stále vo mne drieme to hravé „vnútorné dieťa“, ktoré oslavuje život, teší sa zo slnka, hviezd, dažďa či dotyku trávy, v pravom bytí je ľahkosť.

Teší ma, že toto posolstvo šťastia môžem rozdávať ďalej a rovnako tú radosť nachádzať vo vás, všetci sme krásni a jedineční. Obráťme sa do svojho vnútra, tam je láska – silná, odvážna a žiarivá.

„Ty si svojou jedinou hranicou, pozdvihni sa nad ňu.“
(Hafis)